Oferta dla instytucji

Zarządzanie procesem rehabilitacji kompleksowej

Działanie na rzecz poprawy jakości życia z niepełnosprawnością ruchową to nie tylko kwestia odpowiedniej rehabilitacji, ale także zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób borykających się z niepełnosprawnością oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych warunków życiowych. Usługi rehabilitacyjne często wychodzą więc poza zakres kompetencji i działań państwowych lub prywatnych placówek medycznych, które zajmują się głównie obszarem diagnozowania i fizycznego ograniczenia skutków niepełnosprawności.

Kompleksowa i pełnowartościowa rehabilitacja powinna być poszerzona o obszary:

  • stwarzania warunków integracji społecznej,
  • ułatwienia dostępu do środków finansowych kompensujących utratę sprawności i umożliwiających codzienne funkcjonowanie na satysfakcjonującym poziomie,
  • readaptację zawodową,
  • włączenie osoby z niepełnosprawnością ruchową w proces własnej rehabilitacji zdrowotnej, społecznej, zawodowej i emocjonalnej,
  • wsparcie psychologiczne mające na celu ponowne wdrożenie w odgrywaną rolę społeczną.

Wszystko to ma na celu maksymalne usprawnienie osób z niepełnosprawnościami i zapewnienie im warunków odpowiednich do uzyskania pożądanej samodzielności i niezależności. Złożoność tego procesu, jak też konieczność odwołania się do wielu różnych, oddzielonych od siebie instytucji, powoduje niekiedy dezorientację i bezradność z niepełnosprawnością ruchową. Znacznie opóźnia to proces leczenia i wpływa na jego nieskuteczność.

Rozwiązaniem problemu jest wprowadzenie w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych programów rehabilitacji kompleksowej, w tym także współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami zajmującymi się wielowymiarową pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Sprawna koordynacja całego procesu rehabilitacji

W Rehacompleks zajmujemy się wszelkimi działaniami wspomagającymi proces rehabilitacji, w pełni dopasowanymi do potrzeb konkretnej placówki. Nie tylko opracowujemy plan strategiczny kompleksowej realizacji niezbędnych działań, ale także wdrażamy go i kontrolujemy jego wykonanie. Przeniesienie ciężaru sprawnego zarządzania na inny podmiot ułatwia bezproblemowe działanie placówki i usprawnia już funkcjonujące rozwiązania.

Zarządzanie procesem rehabilitacji kompleksowej

Współpraca z Rehacompleks

Nasza oferta współpracy skierowana jest do nowocześnie zarządzanych placówek medycznych, zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych, których zarządcy zdają sobie sprawę, jak ważne dla dobra ich pacjentów jest podejście wielopłaszczyznowe.

Interdyscyplinarne traktowanie pacjenta, wspomagane przez współpracujących z nami ekspertów z kilku różnych dziedzin, jest doskonałym uzupełnieniem standardowego działania tego typu placówek. W skład współpracy wchodzi:

Rehabilitacja na miarę nowoczesnych standardów

Poszerzenie zakresu działania centrów rehabilitacyjnych o wymiar instytucjonalny, społeczny i psychologiczny przynosi wiele korzyści zarówno pacjentom, jak i samym placówkom. Wiemy, że wielostronne wsparcie udzielane wszystkim podmiotom uczestniczącym w procesie rehabilitacji przynosi lepsze efekty lecznicze. Dla placówek medycznych najważniejszymi korzyściami będą:

  • łatwiejsza współpraca z dotychczasowymi i nowymi pacjentami,
  • godny zaufania wizerunek placówki w oczach pacjentów i ich większe zadowolenie z rehabilitacji,
  • zwiększenie konkurencyjności placówki wobec oferty innych podmiotów,
  • szybsze i bardziej widoczne efekty rehabilitacji pojedynczych pacjentów,
  • ciągły rozwój placówki, pozwalający na wprowadzanie innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań medycznych.

Jeśli jesteś właścicielem placówki medycznej lub nią zarządzasz i chciałbyś rozszerzyć jej zakres działania, skontaktuj się z nami. Przedstawimy Ci szczegółową ofertę i zaproponujemy ramy współpracy, która będzie najlepsza dla wszystkich zainteresowanych stron.