Oferta dla instytucji

Kompleksowe rozwiązania dla ubezpieczycieli

Kompleksowa pomoc udzielona ubezpieczycielom zajmującym się likwidacją szkód na osobie może znacząco wpłynąć na efektywność postępowania odszkodowawczego oraz proces rehabilitacji. Wieloletnie doświadczenie w obszarze likwidacji szkód pozwoliło nam jednak wypracować skuteczne rozwiązania, stanowiące nieocenione wsparcie przy obsłudze złożonych szkód osobowych.

Nasze wsparcie kierujemy przede wszystkim do osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, przy pracy lub w rolnictwie. Ubezpieczyciele zajmujący się likwidacją szkód na osobie poszkodowanych na skutek urazu rdzenia kręgowego, amputacji kończyny, urazu czaszkowo-mózgowego lub urazu wielonarządowego otrzymują od nas pomoc w zakresie:

  • oceny rzeczywistych potrzeb i możliwości rehabilitacji poszkodowanego,
  • stworzenia Indywidualnego Planu Działania dla konkretnej osoby, uwzględniającego wszystkie działania niezbędne do powrotu do odzyskania samodzielności,
  • postawienia wspólnie z lekarzami kompleksowej diagnozy medycznej określającej następstwa urazów i stopień uszczerbku na zdrowiu.

Wszechstronne wsparcie osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność powstała na skutek urazów powypadkowych – jako że ma charakter nagły – może być szczególnie trudna dla osób poszkodowanych. Ze zdolnością przystosowania się do nowej rzeczywistości często koliduje bowiem zła kondycja psychiczna, zerwanie z dotychczasowym trybem życia, nieumiejętność natychmiastowego odnalezienia się w nowej roli, a także pogarszająca się sytuacja finansowa.

Leczenie i rehabilitacja po wypadku są więc tylko jednymi z wielu elementów, które pozwalają relatywnie sprawnie powrócić do samodzielności. W przypadku urazów rdzenia kręgowego, amputacji kończyn lub urazów czaszkowo-mózgowych i związanej z nimi niepełnosprawności najbardziej pożądane jest udzielanie równolegle kilku rodzajów wsparcia – zarówno emocjonalnego, jak i rzeczowego.

Kompleksowe rozwiązania dla ubezpieczycieli

Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów z wielu różnych dziedzin może zapewnić wiele korzyści osobie z niepełnosprawnością. Udzielamy pomocy poszkodowanym w zakresie:

Działania takie nie tylko przyspieszą powrót poszkodowanego do normalnego życia społecznego i zawodowego, ale staną się także nieodzownym wsparciem w trudnym postępowaniu odszkodowawczym pozwalającym pokryć koszty prywatnego leczenia, prywatnej rehabilitacji lub zapewnienia poszkodowanemu stabilizacji życiowej.

Chcesz poznać pełną ofertę? Skontaktuj się z nami!