Oferta dla instytucji

Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami

Niepełnosprawność to duże wyzwanie nie tylko dla osób nią dotkniętych, ale również dla szeregu instytucji, placówek medycznych, czy fundacji. Do wyeliminowania jej negatywnych skutków oraz udzielenia niezbędnego wsparcia społecznego takim osobom potrzebna jest wielowymiarowa współpraca – prawdziwa sieć powiązań, która umożliwi kompleksowe podejście do problemu.

Z tego i wielu innych powodów chętnie podejmujemy współpracę z rozmaitymi fundacjami i stowarzyszeniami, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością. Zinstytucjonalizowana pomoc – zwłaszcza ta dedykowana specjalnie zawodowym i społecznym potrzebom osób dotkniętych niepełnosprawnością – jest bowiem równie ważna, jak rehabilitacja i wsparcie osób najbliższych.

Bezpłatne wsparcie dla fundacji i stowarzyszeń od Rehacompleks

Nasza oferta współpracy jest uzupełnieniem działań podejmowanych przez różnorodne organizacje w ten sposób, by poszczególne instytucje mogły sprawnie prowadzić kompleksowe działania na rzecz osób borykających się z niepełnosprawnością. W naszym programie szczególne miejsce znajdują przede wszystkim problemy związane z:

  • oceną rzeczywistych potrzeb i ograniczeń podopiecznych fundacji,
  • reintegracją społeczną,
  • zwiększeniem mobilności i samodzielności osób niepełnosprawnych,
  • znalezieniem właściwego źródła finansowania,
  • doradztwem w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego,
  • zwiększaniem wiedzy i świadomości na temat życia z niepełnosprawnością,
  • aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością i podnoszenia ich kwalifikacji,
  • aktywizacji pozazawodowej, w tym także sportowej,
  • likwidacji barier architektonicznych, ekonomicznych i logistycznych negatywnie wpływających na mobilność i samodzielność osób z niepełnosprawnością,
  • wsparciem mentorskim dla poszkodowanych i ich najbliższych.

W ramach współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami aktywnie pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnych funduszy wśród organizacji pomocowych, jak też poza nimi. Asystujemy w organizacji zbiórek społecznych (w tym zbiórek internetowych), akcji charytatywnych oraz akcji promocyjnych mających na celu zbiórkę środków z 1,5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami

Razem skutecznie wspomagamy osoby z niepełnosprawnością

Pomoc z naszej strony znacznie usprawnia działanie organizacji pod kątem instytucjonalnym i finansowym. Dzięki wspólnie podjętym akcjom współpracujące z nami fundacje mogą sprawniej zarządzać dostępnymi środkami i łatwiej realizować kolejne ścieżki rozwoju i nowe rodzaje wsparcia dla niepełnosprawnych. Dzięki temu zyskują:

Mamy nadzieję, że te i inne działania skutecznie przyczynią się do rozwoju fundacji i stowarzyszeń działających pro bono. Razem możemy zmieniać trudną rzeczywistość osób z niepełnosprawnością ruchową, ale i efektywnie tworzyć zorganizowaną infrastrukturę pomocową w całym kraju.

Zapraszamy do kontaktu!