RC - zasiłek pielęgnacyjny

09 maja 2023

Zasiłek pielęgnacyjny – ile wynosi i komu przysługuje?

Dodatek i zasiłek pielęgnacyjny przysługują określonym w ustawie osobom, po spełnieniu szczegółowych warunków. Kto może pobierać świadczenie pielęgnacyjne? A komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Co to jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które jest wypłacane co miesiąc wraz z przysługującą emeryturą lub rentą. Jednocześnie jest to rodzaj wsparcia dla osób, które są całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy lub do samodzielnej egzystencji. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje bez żadnych warunków od 75 roku życia.

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny wcześniej, należy spełnić określone warunki.

Kto przyznaje dodatek pielęgnacyjny? Jakie są wymagane dokumenty?

Instytucją, do której należy się zwrócić, gdy chcesz otrzymać dodatek pielęgnacyjny jest Zakład Ubezpieczeń społecznych, czyli ZUS.

Jeżeli ukończyłeś 75 lat, to nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów. Świadczenie zostanie Ci przyznane z urzędu. Natomiast, jeżeli posiadasz całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz do pracy, i chcesz otrzymywać dodatek pielęgnacyjny, to musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kilka dokumentów.

Są to następujące druki:

  • wniosek o przyznanie prawa do pobierania dodatku pielęgnacyjnego,
  • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia na druku OL-9.

Dodatkowo, masz obowiązek dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń społecznych dokumentację medyczną, która pozwoli wydać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Możesz to zrobić osobiście w placówce lub wysłać pocztą tradycyjną. Jednocześnie pamiętaj o tym, że musi być to placówka ZUS właściwa dla miejsca Twojego zamieszkania. Tylko wtedy Twój wniosek będzie mógł zostać prawidłowo rozpatrzony. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na jego zweryfikowanie, wydanie decyzji i poinformowanie Cię o niej.

Komu przysługuje świadczenie w postaci zasiłku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany, żeby pokryć część wydatków na opiekę i pomoc osobie, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, wymaga codziennej pomocy ze strony innych osób.

Odpowiedź na pytanie, ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny, kryje Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 roku.

O tym, komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, mówi artykuł 16 tej ustawy. Stanowi on, że:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Z dalszej części tego artykułu wynika, że ten zasiłek przysługuje również osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, zgodnie ze wspomnianą ustawą to 144 złote miesięczne. Należy tutaj jednak zauważyć, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Na jak długo przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Okres, na jaki przyznaje się zasiłek pielęgnacyjny zależy przede wszystkim od aktualnego stanu zdrowia osoby uprawnionej. Czasami to świadczenie może zostać przyznane na stałe. Dzieje się tak wtedy, gdy osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas nieokreślony lub ukończyły 75 rok życia.

W innych przypadkach czas, na jaki przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny, zależy od terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Gdy orzeczenie o niepełnosprawności straci ważność, to wtedy złożysz wniosek o kolejne świadczenie w czasie miesiąca od tej daty, to będziesz mógł nadal pobierać to świadczenie.

Jakie dokumenty musisz złożyć, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Podstawą jest oczywiście wniosek. Jeżeli wniosek składa pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością, to musi do niego dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Należy również pokazać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty). Natomiast, jeżeli osoba uprawniona ma poniżej 16 lat, to wtedy należy dostarczyć legitymację szkolną. Decyzja o przyznaniu zasiłku jest wydawana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Na odwołanie się od niej osoba uprawniona ma 14 dni.

Czym jest specjalny zasiłek opiekuńczy i komu przysługuje?

Jest on przyznawany osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub z niego rezygnują, żeby zajmować się dzieckiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Taki rodzic pomaga swojemu dziecku na co dzień w  procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Jego wysokość wynosi 620 zł miesięcznie.

W przypadku tego rodzaju zasiłku obowiązuje już kryterium dochodowe. Może on być przyznany takiej osobie tylko w sytuacji, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.

Pobierz darmowy poradnik

Ten e-book możesz pobrać całkowicie za darmo, podając imię oraz adres email