RC - samozatrudnienie

20 grudnia 2021

Samozatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Na jakie dofinansowanie i ulgi możesz liczyć?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rokrocznie przeznacza znaczną część swoich funduszy na samozatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Środki finansowe PFRON skutecznie pomagają przedsiębiorczym osobom, które dzięki samozatrudnieniu zyskują niezależność ekonomiczną, poczucie spełnienia oraz integracji ze społeczeństwem. Jeśli rozważasz taki krok, dofinansowanie PFRON na podjęcie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnością z pewnością będzie bardzo pomocne.

 

Jednorazowe środki z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

Dofinansowania samozatrudnienia osób z niepełnosprawnościami obsługiwane są przez powiatowe urzędy pracy. Dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz otrzymać, jeśli:

 • masz dokument potwierdzający niepełnosprawność i jej stopień;
 • jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (możesz jednak mieć inne źródło dochodu);
 • planujesz rozpocząć pozarolniczą lub rolniczą działalność gospodarczą albo wnieść wkład do spółdzielni socjalnej;
 • nie otrzymałeś wcześniej pomocy de minimis na ten cel;
 • przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziłeś żadnej działalności.

 

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje rada powiatu. Kryteria wyboru beneficjentów programu dofinansowania samozatrudnienia osób z niepełnosprawnością dotyczą przede wszystkim przewidywanych zysków z działalności, a także zgodności wykształcenia i kwalifikacji kandydata z profilem planowanej działalności. Wiele razy zdarza się jednak, że liczba osób ubiegających się o dofinansowanie jest tak niska, że nie wyczerpują oni puli środków przeznaczonych na ten cel.

 

Jak uzyskać i ile wynosi dofinansowanie PFRON na działalność gospodarczą?

Urzędy prowadzą nabór wniosków przynajmniej dwa razy w roku. Warto śledzić witrynę internetową lokalnego urzędu, gdyż informacje o uruchomieniu naboru pojawiają się zazwyczaj z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

 

Cały proces przebiega w kilku etapach:

 1. Złożenie wniosku wraz z uproszczonym biznesplanem i kompletem dokumentów.
 2. Rozmowa z komisją i negocjacja warunków umowy.
 3. Podpisanie umowy.
 4. Zarejestrowanie działalności.
 5. Wypłata środków.
 6. Przedłożenie dokumentów potwierdzających przeznaczenie środków w urzędzie.
 7. Zamknięcie umowy z urzędem po upływie 12 lub 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności.

 

Wysokość dotacji zależy od tego, na jaki okres zobowiążesz się prowadzić firmę. W ten sposób możesz otrzymać:

 • przy zobowiązaniu 12-miesięcznym – nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (32 700 zł w 2021 r.);
 • przy zobowiązaniu 24-miesięcznym – maksymalnie piętnastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (81 750 zł w 2021 r.).

 

Dofinansowanie samozatrudnienia z PFRON jest pomocą bezzwrotną, jeśli działalność będziesz prowadzić przez okres 12 lub 24 miesięcy (w zależności od ustaleń zawartych w umowie). Przez ten czas nie możesz zamknąć ani zawiesić działalności firmy.

Fundusze PFRON należą Ci się również, gdy prowadzisz już własną działalność!

Zgodnie z zapisem ustawy o rehabilitacji z 27 sierpnia z 1997 r., z pomocy finansowej mogą skorzystać również te osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą. Są to jednak środki celowe i muszą być przeznaczone na pokrycie konkretnych wydatków, czyli:

 • dofinansowanie odsetek kredytu na prowadzenie działalności;
 • refundacja składek na ubezpieczenie społeczne.

 

W jaki sposób możesz otrzymać tę pomoc? Zobacz poniżej.

 

Refundacja składek ZUS z funduszy PFRON

O refundację miesięcznych składek emerytalnych i rentowych możesz ubiegać się bezpośrednio w PFRON. Pomoc ta przysługuje Ci jednak tylko wtedy, jeżeli nie masz żadnych zaległości w ZUS.

 

Aby otrzymać refundację, musisz przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek Wn-U-G dostępny na stronie internetowej PFRON – możesz złożyć go w formie papierowej lub elektronicznej;
 • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami emerytalnymi i rentowymi.

 

Wysokość refundacji składek ZUS przez PFRON zależy od stopnia niepełnosprawności. Pełną refundację otrzymują wyłącznie osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałym osobom przysługuje refundacja 60% (umiarkowany stopień niepełnosprawności) oraz 30% kwoty obowiązkowych składek (lekki stopień niepełnosprawności).

 

Dofinansowanie odsetek kredytów firmowych

Z tego instrumentu pomocowego możesz skorzystać, jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wcześniej nie skorzystałeś z dofinansowania PFRON na podjęcie działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Dofinansowanie odsetek kredytu przysługuje Ci więc dopiero po wygaśnięciu umowy z urzędem pracy lub w sytuacji, gdy Twoja działalność została sfinansowana środkami własnymi.

 

Obsługę wniosków prowadzą Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Pamiętaj, aby dołączyć do niego:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wydane przez Urząd Skarbowy;
 • umowę kredytową;
 • harmonogram spłat;
 • oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania PFRON na podjęcie działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o uzyskanej pomocy finansowej ze środków publicznych w ciągu ostatnich 3 lat.

 

W ten sposób możesz otrzymać nawet 50% dofinansowania spłaty odsetek. Podobnie jak w przypadku innych form pomocowych dla osób z niepełnosprawnością, nie musisz zwracać udzielonej kwoty, o ile wywiążesz się ze wszystkich warunków umowy. Również ta forma pomocowa może więc być dla Ciebie bardzo korzystna.

Pobierz darmowy poradnik

Ten e-book możesz pobrać całkowicie za darmo, podając imię oraz adres email