wheelchair-1230101_1920

09 kwietnia 2020

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w czasie epidemii

Osoby z niepełnosprawnościami, które z powodu wprowadzenia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły możliwość korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej mogą starać się o dofinansowanie opieki w domu. Pomoc udzielana będzie w ramach programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi i realizowany przez PFRON.

Wsparcie przyznawane jest na jedną osobę niepełnosprawną, ale nie dłużej niż przez 3 miesiące i wynosi 500 zł „na rękę” dla jednej osoby. W każdym z miesięcy wykazanych we wniosku musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych.

Wnioski można składać już od jutra, tj. od 10 kwietnia. Można je składać w trybie ciągłym, ale nie później niż do 4 września bieżącego roku poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób – np. elektronicznie, drogą pocztową lub osobiście. Zachęcamy jednak do korzystania z systemu SOW, ponieważ całą procedurę można przeprowadzić bez wychodzenia z domu i tym samym bez ponoszenia niepotrzebnego ryzyka.

Kto może skorzystać z pomocy?  Wsparcie skierowane jest do osób z niepełnosprawnością, które są:

– uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

– uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,

– podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej,

– podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON,

– uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,

– pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

– pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadem udzielonym przez Prezesa PFRON dla portalu Integracja:

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/959361;jsessionid=DA691ADBBA447E0F1C7E3C3F0052F4EC?fbclid=IwAR0mbEqn5LumwwILQi4yYGbNggeuF4m36sS5UmN1dtxz4oI1VL-8O6I6hII

Pobierz darmowy poradnik

Ten e-book możesz pobrać całkowicie za darmo, podając imię oraz adres email