RC - wypadek (2)

03 października 2022

Na jakie świadczenia może liczyć osoba poszkodowana w wypadku samochodowym?

Przechodząc kurs na prawo jazdy z pewnością odbyłeś kilka godzin szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, ale nabyłeś też wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy. Niestety, na drogach nie jesteśmy sami i choćbyśmy ze swojej strony dopilnowali wszelkich ograniczeń i przestrzegali praw, możemy spotkać mniej uważnych kierowców, a wtedy nieszczęście może spaść również na nas. Kolizje i wypadki drogowe przytrafiają się nie tylko tzw. piratom drogowym, ale też kierowcom prawidłowo poruszającym się jezdnią. Jeżeli jesteś ofiarą wypadku, warto znać swoje prawa. Zatem, na jakie świadczenia możesz liczyć jako osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym? Co pokrywa polisa OC, a czego nie uwzględnia? Tego dowiesz się z dzisiejszego wpisu.

 

Czym jest odszkodowanie powypadkowe?

Zanim przejdziemy do dalszej analizy, należy się zastanowić czym w ogóle jest odszkodowanie powypadkowe i komu się należy. Termin ten tłumaczy się jako świadczenie dedykowane poszkodowanym w wypadkach samochodowych, niebędących ich sprawcami. Jego celem jest zabezpieczenie zdrowia i życia poszkodowanego poprzez wyrównywanie szkód, pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, rekompensaty utraconych możliwości zarobkowych osoby poszkodowanego. W tej definicji zawarta jest już informacja, komu wypłacane jest świadczenie. Oczywistym beneficjentem jest poszkodowany (kierowca innego auta, pieszy lub rowerzysta potrącony przez samochód, pasażerowie zarówno auta sprawcy jak i poszkodowanego), ale nie tylko. W przypadku jego śmierci, odszkodowanie otrzymują bliskie mu osoby (rodzina). Odszkodowania te wypłacane są na podstawie przepisów prawa o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz przepisu Kodeksu Cywilnego, który zapewnia dochodzenie roszczeń od sprawcy zdarzenia.

 

Polisa OC – jakie koszty pokrywa?

W katalogu zakresu usług w ramach polisy OC znajduje się przede wszystkim odszkodowanie za uszkodzenia pojazdu, odholowanie pojazdu i gwarancja samochodu zastępczego. To profity techniczne czy też materialne. A na co może liczyć poszkodowany, jeżeli mowa o jego zdrowiu? Ubezpieczyciel w ramach OC deklaruje zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji (zakupu leków i środków ortopedycznych, dojazdów do specjalistów, zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, zakupu protez, dostosowania mieszkania do potrzeb osoby poruszającej się na wózku na skutek wypadku), wypłacenie renty lub wypłatę utraconych korzyści. Jako poszkodowany możesz też dochodzić swoich praw i domagać się zadośćuczynienia za ból i cierpienie, jakiego doświadczyłeś w wyniku wypadku. W tym katalogu mieści się nie tylko cierpienie w rozumieniu fizycznego uszczerbku na zdrowiu, ale też psychicznej traumy, jaką wywołało zdarzenie drogowe. Podstawą prawną jest tutaj art. 445 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

Należy tu dodać, że w przypadku, gdy poszkodowany umrze, jego rodzina może ze środków z polisy OC pokryć koszty pogrzebu. Należy jej się też odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej rodziny, renta alimentacyjna oraz zadośćuczynienie za śmierć bliskiego.

 

Wysokość odszkodowania z OC sprawcy?

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, rozmiaru wyrządzonych szkód materialnych i zdrowotnych oraz przepisów prawa może być wypłacone świadczenia ubezpieczeniowe. Suma odszkodowania wypłacanego z polisy OC sprawcy ustalana jest na podstawie dokumentacji prawnej, medycznej, policyjnej zebranej na miejscu wypadku i po nim. Ostateczną kwotę odszkodowania ustala się na podstawie rozmiarów szkód, przyjętej dokumentacji potwierdzającej stan fatyczny szkody, trwałości następstw wypadku, wieku poszkodowanego, ale też psychiczne odczuwanie nieprzydatności życiowej, konieczność powzięcia działań rehabilitacyjnych (zdrowotnych, zawodowych, społecznych) oraz wypłaty renty za okresową lub trwałą niezdolność do pracy w konsekwencji wypadku drogowego. Reguluje to art. 444 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

 

Kto wnioskuje o odszkodowanie zdrowotne OC sprawcy po wypadku?

Trzeba nadmienić, że chociaż część przysługujących nam finansów i praw należy nam się z urzędu, tak dochodzenie roszczeń odszkodowawczych podejmuje się na wniosek osoby poszkodowanej. Likwidacja szkody następuje w przeciągu 30-90 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji. Odszkodowania można ubiegać się od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zaopatruje się sprawca lub w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, jeżeli sprawca nie posiada OC. Myślisz, że o odszkodowanie możesz starać się wyłącznie bezpośrednio po wypadku? To błąd! Na rozpoczęcie drogi dochodzenia odszkodowawczego masz aż 20 lat, gdy szkoda powstała na skutek przestępstwa.

Potrzebujesz środków na zakup protezy, wózka lub na rozpoczęcie intensywnej rehabilitacji w prywatnym ośrodku? Jednocześnie jesteś ofiarą wypadku komunikacyjnego? Skontaktuj się z naszym zespołem, a bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sytuację i podpowiemy jakie kroki powinieneś podjąć.

 

Pobierz darmowy poradnik

Ten e-book możesz pobrać całkowicie za darmo, podając imię oraz adres email