Asystent OzN

11 maja 2022

Asystent osoby niepełnosprawnej – komu przysługuje i jak załatwić?

Potrzebujesz pomocy w codziennych czynnościach i obowiązkach? Możesz liczyć na pomoc asystenta osobistego. Dla osób niepełnosprawnych to prawdziwe wsparcie, doskonała możliwość usamodzielnienia się, odciążenia bliskich, ale też możliwość spotkania z innym człowiekiem, co zapobiega izolacji. Podstawową rolą asystenta jest pomoc na co dzień, wsparcie oraz motywowanie do różnych aktywności jak spacer, wyjście do kina, realizowanie pasji czy sport, który bez jego pomocy mógłby być utrudniony. Odpowiednie przygotowanie asystenta osoby z niepełnosprawnością pozwoli mu udzielić pierwszej pomocy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej został wpisany na listę zawodów już w 2001 roku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 34, poz. 405), oznaczonych symbolem 346 – zawód asystent osoby niepełnosprawnej). 

Powołany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, jest skierowany przede wszystkim do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami z mobilnością (aż 70% uczestników). W programie uwzględniono też potrzeby osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub na równi traktowanych. Beneficjentami programu są również dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, związanej ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także współudziału w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Środki z programu są wydatkowane nie tylko na wynagrodzenie asystentów, których średnia płaca wynosi ok 3-3.5 tysiące brutto, środki ochrony osobistej, transport (taksówka, komunikacja miejska), bilety wstępu na różne wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe, w wysokości do 300 zł miesięcznie. Również ubezpieczenie OC i NWW asystenta w wysokości 150 zł rocznie, znajduje się na liście kosztów, które pokrywa program.

Budżet programu opiewa na 150 mln złotych. O dofinansowanie mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego powiatowego lub gminnego. Przedstawiciele gmin i powiatów winni są złożyć wniosek do właściwego sobie wojewody, aby pozyskać środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach Funduszu Solidarnościowego. Wnioski poddane będąc ocenie wojewody pod względem merytorycznym, celowym i racjonalnym, sporządza listę wniosków i przekazuje do podpisu ministrowi.

 

Jak uzyskać asystenta osoby niepełnosprawnej?

Posiadasz niezbędne dokumenty, potwierdzające stopień niepełnosprawności oraz konieczność korzystania z pomocy innych przy codziennych czynnościach? Możesz zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub do gminy, z wnioskiem o pomoc asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Powiat lub gmina zbiera wszystkie wnioski i uzupełnia wniosek ogólny, skierowany do wojewody. We wniosku tym określa planowaną liczbę osób niepełnosprawnych, które zostaną przyznane usługi asystenta, w tym dzieci do 16 roku życia, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wylicza niezbędną liczbę godzin pracy dla asystenta/asystentów oraz przelicza koszt godzinowy zatrudnienia, a także wysokość niezbędnych zakupów (np. materiałów jednorazowych i systemu ochrony osobistej).

Należy podkreślić, że osoba z niepełnosprawnością lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. To nie wszystko! Może swobodnie wybierać stopień osobistej kontroli nad dostarczaną usługą, zgodnie z osobistymi preferencjami i warunkami życiowymi. Jeśli nawet obowiązki i funkcję pracodawcy wypełnia ktoś inny, osoba niepełnosprawna zawsze pozostaje w centrum decyzji dotyczących asysty. Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

Uwaga! Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Również pracodawca może skorzystać z usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Obowiązki pracownika go przerastają? Może problemy wynikają z barier komunikacyjnych lub architektonicznych? Jako pracodawca możesz złożyć wniosek o przyznanie asystenta osobistego dla swojego pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności. Obowiązki asystenta osoby niepełnosprawnej mogą obejmować np. czynności ułatwiające komunikowanie się z otoczeniem w przypadku osób głuchych czy też pomoc niepełnosprawnemu ruchowo w czynnościach niemożliwych do samodzielnego wykonania na stanowisku pracy. Pracodawca może otrzymać zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia asystenta, czyli pracownika pomagającemu osobie niepełnosprawnej. Aby otrzymać pomoc musi zwrócić się z wnioskiem do PUP, PCPR lub MOPR, dołączając niezbędną dokumentację (orzeczenie o niepełnosprawności pracownika oraz wskazanie lekarza do konieczności korzystania z pomocy asystenta).

 

Pobierz darmowy poradnik

Ten e-book możesz pobrać całkowicie za darmo, podając imię oraz adres email