Jak 1,5% podatku pomaga w rehabilitacji?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniu za rok podatkowy mają prawo do złożenia wniosku o przekazanie dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) określonej kwoty należnego podatku, która wynika z zeznania podatkowego. Wniosek o przekazanie 1,5% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego jest dobrowolną decyzją każdego podatnika. W 2023 roku w rozliczeniach rocznych dochodów, […]